Medarbetare Självskattning av krav och förmåga i arbetet

Testa om det finns delar av ditt arbete som kan behöva anpassas för att balansera din nuvarande förmåga att utföra ditt arbete.

Självskattning av krav och förmåga i arbetet

Är ditt arbete hållbart för dig?

Vår förmåga att prestera varierar, det är helt naturligt. Det kan vara något som påverkar oss på kort sikt och är övergående, det kan också vara något som förändrar förutsättningarna på lång sikt.

I det här testet graderar du hur du upplevt kraven i ditt arbete den senaste tiden, och hur din förmåga känns i relation till dessa krav. Välj vilka områden du vill svara på.

Svaren på testet sparas endast ned av dig. Suntarbetsliv lagrar inte några testsvar.

Frågorna är uppdelade i fyra olika områden:

Illustrerad hjärna

Kognitiva faktorer

Två pratbubblor

Sociala faktorer

illustrerat hjärta

Emotionella faktorer

Blixtar som illustrerar fysiska faktorer

Fysiska faktorer

{{step.stepData.title}}

{{questionIndex + 1}} / {{step.stepData.estimations.length}}

a) {{stepItem.header}}

{{stepItem.preamble}}

Arbetets krav

Från 0 till 100:
 • Låga
 • Medel
 • Höga

b) {{stepItem.header_b}}

{{stepItem.preamble_b}}

Min förmåga

Från 0 till 100:
 • Liten
 • Tillräcklig
 • Hög

Beskriv med egna ord

{{step.stepData.freetextquestion1}}

{{step.stepData.freetextquestion2}}

Ditt resultat

Här visas en sammanfattning av dina svar. För att vara hållbar i arbetet på lång sikt behöver krav och förmåga vara i ungefärlig balans. Med hjälp av olika arbetsanpassningar, kompetensutveckling och stöd går det ofta att få den balansen. Be om ett samtal med din chef där ni pratar om vad som är möjligt att göra i ditt arbete.

De blå staplarna visar hur du upplever kraven i arbetet, de gröna din nuvarande förmåga. En grön stapel från mitten och upp visar på tillräcklig förmåga. En grön stapel från mitten och neråt visar att du upplever att din förmåga inte räcker till för dessa krav just nu.

 

Din nuvarande förmåga räcker till

Områden där din förmåga räcker till eller överstiger arbetets krav:

 • {{itemKey}}
  • {{subItem}}

Planera vidare tillsammans

Områden där din nuvarande förmåga är lägre än arbetets krav. Prata med din chef om möjliga arbetsanpassningar.

 • {{itemKey}}
  • {{subItem}}

Använd gärna resultatet som ett underlag för att prata med din chef om hur ni bäst kan anpassa arbetet efter dina förutsättningar.

Dina detaljerade svar ser du nedan under respektive flik:

{{input.stepData.title}}

{{input.stepData.preamble}}

Du har inte fyllt i något under detta steg.

Beskriv med egna ord