Bra att veta!

Här finns information för dig som ska förbereda och leda aktiviteten.

Bemötande vid sjukskrivning

Vi människor vill känna att vi är behövda på arbetet och att vi ingår i ett socialt sammanhang. Vi har också behov av den struktur som arbetet ger. Forskning visar att det i grunden är bra att ha kontakt med arbetsplatsen under en sjukskrivning. Hur den enskilda vill ha det är förstås styrande – vi är alla olika.

I den här aktiviteten får ni reflektera över hur ni vill bemöta varandra innan, i och efter en sjukskrivning. Dialogen kan vara en början på en ny rutin för arbetsgruppen.

Era interna rutiner

illustrerad penna och anteckningar
  • Vilken dag ska en medarbetare, enligt era rutiner, bli kontaktad efter sjukanmälan?
  • Vad ska hända vid ett visst antal kortare frånvarotillfällen?
  • På vilket sätt ska behov av arbetsanpassningar undersökas?

Svaren på frågorna är exempel på vad som ofta finns i en rutin. Börja gärna aktiviteten med att gå igenom era interna rutiner.

Hur bemöter vi varandra?

Alla människor har ett behov av att känna sig sedda, känna tillhörighet och gemenskap. Bidraget från arbetsplatsen, närmsta chef och kollegor är ofta viktigt. Det gäller både bättre och sämre dagar på arbetet, när vi är sjukfrånvarande eller på väg tillbaka. Titta på filmen och fundera över hur ni vill ha det på er arbetsplats.

Reflektera tillsammans

I nästa steg får ni prata om tre olika frågor. Gör så här:

Illustrerade figurer som grupparbetar

1. Dela in er i mindre samtalsgrupper.

Illustrerad figur som tänker

2. Fundera först själv på frågorna.

Tre illustrerade figurer som samtalar

3. Dela med er av era tankar och sammanfatta.

Fundera över frågorna

1. Hur ofta och på vilket sätt skulle du vilja få stöd av din chef och dina kollegor om du var sjukskriven?

2. Hur skulle du vilja få stöd av din chef och dina kollegor inför återgång i arbete?

3. Hur skulle du vilja få stöd av din chef och dina kollegor när du börjat arbeta igen?

Sammanfatta tillsammans

Återsamlas i storgrupp och berätta för varandra hur ni vill stötta era kollegor under en sjukskrivning, inför och efter en återgång i arbete.

Illustrerade figurer som pratar tillsammans

1. Sammanfatta era gemensamma synpunkter.

illustrerad penna och anteckningar

2. Dokumentera, så ni kan gå tillbaka och se vad ni kom fram till.