Bra att veta!

Här finns information för dig som ska förbereda och leda aktiviteten.

Omtanke och gränser

Oavsett hur säkra vi känner oss på att något inte är som det brukar hos en kollega så kan det vara svårt att veta om, och hur, man ska närma sig med sina funderingar. Hur öppna kan vi vara med vår egen hälsa och med vad vi ser hos andra? Vad är omtanke om varandra och var går gränsen för när jag lägger mig i? Vad är för privat?

I den här aktiviteten får ni reflektera över hur öppna ni är i arbetsgruppen med hur ni mår och hur öppna ni skulle vilja vara.

Vad är ett lagom öppet klimat?

En människas behov av att vara öppen kan vara en annan människas arbetsmiljöproblem. Vi är olika och behöver träna oss i att förstå våra egna och andras behov. Titta filmen och fundera på hur ni vill ha det på er arbetsplats.

Reflektera tillsammans

I nästa steg får ni ta ställning till tre påståenden och sedan prata om dessa. Gör så här:

Illustrerade figurer som grupparbetar

1. Dela in er i mindre samtalsgrupper.

Illustrerad figur som tänker

2. Fundera först själv på frågorna.

Tre illustrerade figurer som samtalar

3. Dela mer er av era tankar och sammanfatta.

Fundera över påståendena

I vår arbetsgrupp finns en öppenhet att prata om hur man mår och har det.

Jag tycker inte om att prata om hur jag mår och har det – det är privat.

Vi skulle behöva bli mer öppna med hur vi mår och har det i arbetsgruppen.

Fundera över frågorna

Nu har ni sammanfattat hur öppet klimat ni vill ha hos er. Prata gärna vidare om hur ni ska nå ert mål.

1. Vad främjar en öppen kultur hos er? Ge gärna konkreta exempel.

2. Vad kan ni göra mer och mindre av redan nu för att närma er det ni vill?

Sammanfatta tillsammans

Återsamlas i storgrupp och berätta för varandra hur ni ser på öppenheten i arbetsgruppen, hur ni vill ha det och vilka förslag ni har på vad ni skulle kunna börja göra redan idag.

Illustrerade figurer som pratar tillsammans

1. Sammanfatta era gemensamma önskemål.

illustrerad penna och anteckningar

2. Dokumentera, så ni kan gå tillbaka och se vad ni kom fram till.