Bra att veta!

Här finns information för dig som ska förbereda och leda aktiviteten.

Upptäck tidiga signaler

Vi kan alla drabbas av ohälsa och sjukdom och även få svårt att klara de arbetsuppgifter vi har. Om vi tidigt blir medvetna om läget kan vi i många fall förebygga sjukfrånvaro och ytterligare ohälsa.

I den här aktiviteten får ni reflektera över tidiga signaler hos er själva och varandra, och prata om hur ni vill agera om ni ser att en kollega visar tidiga signaler på ohälsa.

Hur visar vi hur vi mår?

Vi är alla olika och visar hur vi mår och har det på olika sätt och olika mycket. För att vi ska kunna bemöta varandra på ett sätt som blir ”rätt” för var och en behöver vi lära känna varandra. Titta på filmen och fundera på hur ni vill ha det på er arbetsplats.

Reflektera tillsammans

I nästa steg får ni prata om tre olika frågor. Gör så här:

Illustrerade figurer som grupparbetar

1. Dela in er i mindre samtalsgrupper.

Illustrerad figur som tänker

2. Fundera först själv på frågorna.

Tre illustrerade figurer som samtalar

3. Dela med er av era tankar och sammanfatta.

Fundera över frågorna

1. Hur tror du att det syns och hörs på dig när du inte mår bra?

2. Vad skulle du vilja att din chef och dina kollegor gjorde om du hade tidiga signaler på ohälsa?

3. Vilka rutiner vill vi som grupp ha om vi ser eller tror att någon inte mår bra?

Sammanfatta tillsammans

Återsamlas i storgrupp och berätta för varandra vad ni vill ska vara era rutiner i bemötande av kollegor som visar tidiga signaler på ohälsa.

Illustrerade figurer som pratar tillsammans

1. Sammanfatta era gemensamma önskemål.

illustrerad penna och anteckningar

2. Dokumentera, så ni kan gå tillbaka och se vad ni kom fram till.