Jobba tillsammans

Hur vill ni agera när någon i arbetsgruppen visar tidiga signaler på ohälsa eller när någon redan är sjukskriven? Hur pratar ni om hälsa och ohälsa i er arbetsgrupp?

Jobba tillsammans

Tre aktiviteter för arbetsgruppen

Genom dialog ökar ni medvetenheten och förståelsen för varandra i arbetsgruppen. Ni får stöd och skapar samsyn om hur ni vill göra på er arbetsplats i samband med tidiga signaler på risk för ohälsa och sjukfrånvaro.

Gruppaktiviteterna kan ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Identifierar ni några risker i arbetsmiljön ska de föras in i befintliga handlingsplaner.

  • Kan göras en och en, eller som en serie av dialoger.
  • Kan anpassas till hur mycket tid ni har, minimum 20 minuter.
  • Passar på arbetsplatsträff, personalmöten, planerings- eller utbildningsdagar.

Jobba vidare med SAM

Andra verktyg

När ni har genomfört en eller flera aktiviteter i Prehabguiden finns det många andra verktyg att använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att  förebygga ohälsa och främja hälsa på din arbetsplats. Här är några exempel.

Kvinna jonglerar med en klocka och en rund kaktus.

OSA-kollen

Film om krav och resurser

Den här filmen visar vad krav och resurser kan handla om. Med hjälp av filmen startar ni en dialog om hur det ser ut hos er och hur ni vill ha det. Aktiviteten finns i verktyget OSA-kollen.

Två personer pratar med varandra i ett mötesrum..

Stressdialogen

Så fungerar stress

I den här aktiviteten ges en introduktion till stress och ni skapar en gemensam grund och förståelse för vad stress egentligen är. Aktiviteten finns i verktyget Stressdialogen.

Fyra personer sitter vid ett runt bord och pratar.

Bättre möten

Testa ert samtalsmönster

Undersök gruppens samtalsmönster och samtalsklimat med ett forskningsbaserat test. Passar för grupper som träffas regelbundet. Testet finns i verktyget Bättre möten.