Veta mer Smärta

Smärta är individuellt och kan ha många olika bakomliggande orsaker. Här kan du läsa om tidiga signaler på belastningsskador, vad som kan orsaka smärta och hur ni kan arbeta förbyggande på arbetsplatsen.

Smärta

Om smärta

Vanligt med smärta

De allra flesta upplever smärta någon gång i livet. Vissa gör det dagligen – hela 18 % av befolkningen i Sverige lever med någon form av smärta. Diagnoser kopplade till smärta står för en stor del av den långa sjukfrånvaron – en viktig faktor att ta hänsyn till i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Illustrerad figur som har ont i ryggen

Olika typer av smärta

Viss smärta är tydligt kopplad till en specifik del av kroppen medan annan smärta kan vara mer diffus och utbredd. Förutom värk kan man känna stickningar, en brinnande känsla och även hugg av smärta som kan stråla ut från olika delar av kroppen.

Smärta hänger ofta ihop med någon form av psykisk ohälsa. Cirka 35 procent av de som har långvarig smärta lider samtidigt av depression, nedstämdhet, ångest och oro.

En man som pratar med sina kollegor.

Påverkar hela människan

Långvarig smärta leder ofta till nedsatt rörelseförmåga, minskad muskelstyrka, svårigheter att lyfta saker eller att gå. Arbetsmoment som ställer vissa fysiska krav kan alltså bli svåra att klara av utan arbetsanpassningar eller hjälpmedel.

Det är vanligt att det uppstår en ond cirkel av sömnsvårigheter på grund av smärta, vilket kan leda till ökade besvär. Arbetsanpassningar kan då handla om att dra ned på arbetstiden och att undvika moment som kräver mer ork än personen har. Mediciner mot smärta kan också påverka den kognitiva förmågan och orsaka trötthet.

Smärta och framförallt i kombination med psykisk ohälsa påverkar ofta de kognitiva förmågorna. Det kan handla om koncentration, minne, uppmärksamhet, abstrakt tänkande och förmåga att planera sin tid. Arbetsuppgifter som ställer krav på dessa kognitiva förmågor blir då svårare att klara av utan hjälpmedel eller anpassningar.

Orsaker till smärta

Smärta kan bero på många olika saker som sjukdom, stress eller skada. Besvären kan också orsakas av förslitning och att kroppen belastats på ett felaktigt sätt. I vissa fall går det inte att hitta orsaken.

Vanliga diagnoser vid smärta är ofta kopplade till rörelseorganen, som exempelvis ryggvärk, fibromyalgi, diskbråck, artros, ledvärk och ledgångsreumatism. Även migrän är förknippat med intensiv smärta.

Långvarig smärta och belastningsskador

Två relativt vanliga tillstånd förknippade med smärta är långvarig smärta och belastningsskador. Om smärtan varat mer än 3-6 månader kallas den för långvarig smärta. Kroppen är gjord för rörelse och klarar även belastning väldigt bra. Men när vi gör något för länge, något är för tungt, vi har fel kroppsställning, eller tar paus för sällan eller under för kort tid och har för lite variation i rörelserna kan belastningsskador uppstå. Även mycket stillasittande kan ge negativa hälsoeffekter.

Här ges exempel på vad som kan orsaka värk och smärta:

Fysiska krav

Smärta och värk kan utvecklas av fysiska krav i arbetet. Exempelvis:

  • Påfrestande arbetsställningar som böjd och vriden nacke eller rygg och arbete med armar ovan axelhöjd.
  • Tung manuell hantering som exempelvis tunga lyft, skjuta eller dra och personförflyttningar.
  • Repetitivt arbete som när samma rörelser utförs om och om igen utan tillräcklig återhämtning.

Stress

Forskning visar att många med stressrelaterad ohälsa också har värk och smärta i olika delar av kroppen, som exempelvis rygg och nacke. Så smärta kan vara kroppens signal på osund stress.

Stress i sig kan också förvärra upplevelsen och förloppet av smärta och värk.

Kombination av olika krav

Många gånger ligger en kombination av orsaker bakom en långvarig smärtproblematik. Det kan handla om ergonomiska brister i arbetsmiljön, monotona arbetsuppgifter i kombination med hög arbetsbelastning, vantrivsel och bristande stöd från kollegor och chef.

Förebygg smärta

Det är inte farligt att arbeta trots smärta och ofta är det bättre att fortsätta arbeta för att hålla igång socialt och även fysiskt. Om insatser och anpassningar görs i tid finns det goda chanser att undvika sjukfrånvaro, långvarig smärta och en utdragen rehabiliteringsprocess. Forskning har dessutom visat att lång sjukfrånvaro ökar risken för att medarbetaren inte kommer tillbaka i arbete.

Här ges exempel på vad som bidrar till att förebygga värk och smärta.

Trivas på jobbet

Att jobba aktivt med att skapa en god social arbetsmiljö ger förutsättningar för att alla ska må bra på jobbet. Att trivas på arbetet, både med sina arbetskamrater, sin chef och med arbetsuppgifterna minskar risken för att du ska drabbas av långvarig smärta. Det ökar också chansen att du ska komma tillbaka snabbare i arbete om du är sjukskriven.

Stöd på jobbet

Att få stöd av sina kollegor och sin chef kan förebygga ohälsa orsakad av arbetet. Som chef är det viktigt att undersöka och lyssna på medarbetares eventuella behov av stöd och arbetsanpassningar. Och också genomföra de arbetsanpassningar och insatser som är nödvändiga och möjliga för att minska risken för ohälsa och sjukfrånvaro.

Var aktiv

Rör på dig –  att hålla igång fysiskt är en känd friskfaktor. Både för att minska risken att drabbas av långvarig smärta och för att öka chansen att komma tillbaka i arbete på ett hållbart sätt. Stanna kvar i arbete om det är möjligt, även om du har ont. Gå tillbaka i arbete även om du inte är helt smärtfri – att vara på arbetet är i grunden en friskfaktor.

Illustrerad figur som har ont i ryggen

Tidiga signaler

Det är ganska vanligt att personer med mer långvarig smärta har stressrelaterade problem. Därför är det bra att hålla koll på arbetsbelastningen och vara uppmärksam på tidiga signaler på osund stress. Fysiska belastningsskador är heller inget som uppstår över en natt, utan kroppen säger vanligtvis ifrån på olika sätt. Exempelvis genom:

  • Smärta och värk.
  • Övergående värk efter vissa rörelser.
  • Känsla av irritation.
  • Trötthet och obehag i muskler och leder.
  • Känsla av stelhet och minskad rörlighet.
  • Behov av längre tid för återhämtning.

Stöd i processen

Vad kan du göra?

Det kan finnas många orsaker till smärta. Det går dock att minska risken för smärta genom att jobba med friskfaktorer, det som får oss att må bra på arbetet. Det är också värdefullt att stärka arbetsförmågan hos medarbetare genom möjliga arbetsanpassningar så tidigt som möjligt.

Fyra personer står och pratar utomhus.

Stöd

Under fliken Stöd i processen i menyn hittar du som chef stöd för att hålla samtal med din medarbetare och få hjälp med exempel på olika arbetsanpassningar.

Du som medarbetare hittar här ett självskattningstest för att reflektera över din nuvarande arbetsförmåga och även stöd inför samtal med din chef.

För dig som skyddsombud finns stödmaterial för samtal med kollegor och andra aktörer som är involverade i rehabprocessen.

Börja gärna med att läsa om hur sjukfrånvaro kan förebyggas.