Anpassa arbetet med dialog

Anpassa arbetet med dialog

Alla arbetsgivare har ett ansvar enligt lag att anpassa arbetet för medarbetare som riskerar att bli sjukskrivna, och för sjukskrivna som ska tillbaka i arbete. Men hur gör man? Nu finns ett stöd för det.

Arbetsplatsdialog AD-A är ett metodstöd som bland annat består av en serie frågor, tänkta att användas av arbetsgivaren vid rehabiliteringssamtal. De är utformade framför allt för samtal med medarbetare med psykisk ohälsa.

Frågorna kan användas förebyggande för medarbetare som fortfarande jobbar, och för sjukskrivna på väg tillbaka i arbete. Svaren blir underlag till en åtgärdsplan, som arbetsgivaren ansvarar för att följa upp regelbundet tillsammans med medarbetaren. På så sätt blir metodstödet en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Det här ger struktur och något att hålla sig i för båda parter, och underlättar arbetet med att skapa en bra anpassning eller rehabilitering, säger Therese Eskilsson, initiativtagare till AD-A.

Hon är forskare vid Umeå universitet och har en del av sin tjänst på Stressrehab i Umeå, en specialistmottagning för patienter som drabbats av utmattningssyndrom. Therese Eskilsson presenterade AD-A vid ett seminarium på AFA Försäkring i december 2019.

 

Mer jämlik arbetsplatsdialog

Frågorna handlar både om vad arbetsgivaren och medarbetaren behöver göra.

– På så sätt blir samtalet mellan medarbetaren och arbetsgivaren mer jämlikt. Många sjukskrivna upplever en stor ojämlikhet vid den här typen av samtal, säger Therese Eskilsson.

I metodstödet finns inom varje område exempel på anpassningar av arbete. Det finns också en mall att fylla i för åtgärdsplanen.
Arbetsplatsdialog AD-A har utvecklats gemensamt av forskare vid Umeå universitet och kliniskt verksamma vid Region Västerbotten. Umeå kommuns personalavdelning har också hjälpt till.
AD-A används sedan hösten 2019 av fyra kommuner i Västerbotten, och uppskattas av både chefer och medarbetare där. Det visar en första utvärdering som Therese Eskilsson och hennes forskargrupp har gjort.

Text: Åsa Hammar