Arbetet viktigt för många med psykisk ohälsa

Arbetet viktigt för många med psykisk ohälsa

Många med svår psykisk ohälsa vill arbeta. Flexibilitet och bra stämning på arbetsplatsen är viktiga faktorer för att det ska fungera, visar forskning.

Många av dem som har allvarliga psykiska besvär – som bipolaritet, psykoser eller svåra depressioner – arbetar inte. Forskare vid Mälardalens högskola har därför försökt hitta faktorer som kan underlätta för dem att jobba. Inte minst för att det skulle kunna få dem att må bättre.

– De som arbetar har bättre självkänsla och känner att de tillhör ett socialt sammanhang, säger Magnus Elfström, fil dr i psykologi och ansvarig forskare bakom studien.

Forskarna bad ett antal personer inom den psykiatriska öppenvården svara på frågor om vad de behöver från vården, arbetsgivare och sig själva för att kunna arbeta. De flesta av dem hade varit i kontakt med psykvården länge och hade svåra besvär.

Ville gärna jobba

Av dem som svarade hade fler arbete än forskarna förväntat sig. Ungefär hälften hade arbetat det senaste året. De flesta som svarade, drygt 70 procent, ville också arbeta, trots sina besvär.

– Samtidigt tvivlade över hälften av dem på sin förmåga att planera, kunna påverka sitt självförtroende och åstadkomma saker, säger Magnus Elfström.

Socialt stöd, struktur och flexibilitet

Stöd på arbetsplatsen var betydelsefullt.

– De som kände att de fått stöd på sina arbetsplatser, som känt sig accepterade och inkluderade, hade oftare jobbat det senaste året, säger Magnus Elfström.

Det handlade inte bara om stöd från chefer utan också om arbetskamraternas roll för känslan av sammanhållning och för att känna sig accepterad på arbetsplatsen. Som exempel på bra arbetsklimat nämnde deltagarna att det finns en förståelse för psykisk ohälsa som både resurs och svårighet och att inga kränkningar förekommer.

Svarspersonerna ansåg också att det var viktigt med en förståelse från arbetsgivaren när det gäller anpassning av arbetstider och möjlighet att kunna stanna hemma från jobbet vissa dagar. Många av dem såg också gärna att chefen tar ansvar för arbetsklimatet och hjälper till med att strukturera deras arbete.

Text: Michael Nyhaga