Lagom belastning får kroppen att trivas

Lagom belastning får kroppen att trivas

Lagom är bäst. Lite fysisk belastning på jobbet är bara bra. Minst värk har de som varken rör sig för lite eller för mycket. Bra ledarskap och att ha inflytande hjälper också mot värk och belastningsbesvär.

Åtta av tio svenskar får någon gång ont i ländryggen. I kommuner och regioner är värk och belastningsskador det näst största arbetsmiljöproblemet, endast toppat av stress och utmattning.

Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, vid Högskolan i Gävle presenterade tio års forskning om kroppen i arbete och vila, under ett seminarium på SKR i april 2018. Forskningen har handlat om hur man kan få ett hälsosamt arbetsliv som inte ger anställda problem med muskler och leder.

Det här är vad forskningen kommit fram till i korta drag:

Förr handlade det mycket om att reducera belastningen. Nu ser man att sambanden är mer komplexa än man tidigare trott. Hur vila och arbete kombineras, och hur man har det psykiskt och socialt på jobbet, spelar stor roll för värk och belastningsorsakade besvär.

Att röra sig för lite är inte bra. Det kan vara farligt att sitta för mycket. Det ökar risken för diabetes, hjärtkärlsjukdom och vissa cancerformer.

Men det är inte heller bra att röra på sig för mycket. Ett forskningsprojekt visade att de som hade minst besvär med värk satt mellan sex och åtta timmar per dag.

Dessutom har sittperiodernas längd betydelse. Ju mer man sitter i korta perioder, desto mindre risk för stark smärta.

Psykosociala faktorer spelar en oväntat stor roll för värk och smärta. Bra ledarskap och inflytande är hälsosamt även när det gäller muskler och leder

Text: Michael Nyhaga