Medarbetare Samtalsstöd
flerpartsmöte

Här finns hjälp för dig som ska ha ett möte där fler än du och din chef är med, som till exempel företagshälsovården och Försäkringskassan. Syftet med ett flerpartsmöte är ofta att samordna olika insatser och åtgärder för att göra din rehabiliteringsprocess så bra som möjligt.

Samtalsstöd<br />
flerpartsmöte

Förbered mötet

Fråga din chef om syftet med mötet och vilka som deltar, berätta om du själv tar med någon som stöd. Kom ihåg att alla som deltar har tystnadsplikt.

Om det är en hjälp för dig kan du göra testet Självskattning av krav och förmåga och ta med resultatet till mötet som ett underlag för er dialog.

 • Tänk igenom vad du vill få sagt.
 • Fundera över om det är något du hellre tar enskilt med din chef.

Mötet

Det viktigaste under mötet är att alla förstår ditt nuläge, och vad som behöver göras för att du ska återfå din arbetsförmåga, antingen för ditt nuvarande arbete eller något annat. Det är inte konstigt om det känns jobbigt att delta i ett möte där fokus är på dig, men kom ihåg att syftet är att hitta bra lösningar för dig och din chef har ansvar för att leda mötet

Bra att börja med:
 • Be om en presentationsrunda om du inte redan känner alla som är med.
 • Stäm av agendan. Lägg till om du har egna punkter.

Berätta hur du mår och vad du klarar av för tillfället, ta hjälp av Självskattningen om du har gjort den. Det är viktigt att alla i mötet får en tydlig bild av ditt nuvarande hälsotillstånd och hur din arbetsförmåga är påverkad. Eventuellt ger övriga deltagare sin bild av din nuvarande status.

Din chef summerar samtalet och det ni kommit överens om utifrån nuläge, behov och vägen framåt. Om du känner att det som är viktigt för dig inte har kommit fram ordentligt så be att få ordet.

Nästa steg

 • Bestäm nästa steg tillsammans med din chef, och boka eventuellt in ett nytt möte och vilka som i så fall behöver vara med på det.

Dokumentation och information

 • Bestäm tillsammans med chef hur ni delar dokumentationen från mötet.
 • Om någon behöver informeras, till exempel arbetsgrupp, kollegor eller facket, så bestäm tillsammans med din chef vilka som ska få information om vad.

Reflektera

 • Reflektera och utvärdera samtalet tillsammans.

Efter samtalet

Reflektera och planera framåt, ensam eller tillsammans med den du hade med dig som stöd.

Att göra:
 • Ta del av dokumentationen. Stämmer det med din bild av vad som sades?
 • Planera in tid för det ni bestämde att du ska göra.
 • Tänk igenom hur du vill ha det och vad som är din väg framåt för att du ska må så bra som möjligt.

Skriv ut sidan