Medarbetare Förebygg sjukfrånvaro

Här får du hjälp inför ett samtal med din chef. Du får tips på vad som är bra att tänka på innan, under och efter samtalet.

Förebygg sjukfrånvaro

Förbered samtalet

Innan du bokar ett samtal behöver du tänka igenom vad syftet med samtalet är och vad du vill ha hjälp med. Om det är din chef som vill träffa dig kan du fråga vad syftet med mötet är och om du kan förbereda dig på något sätt. Tänk på att din chef har tystnadsplikt och att du kan ta med ditt skyddsombud eller någon annan som stöd. Skyddsombudet har också tystnadsplikt.

 • Vad vill du prata om? Skriv ner dina frågor och funderingar och ta med till mötet.
 • Har du idéer på stöd eller arbetsanpassningar som skulle hjälpa dig i nuläget?
 • Om samtalet handlar om hur du mår och orkar för tillfället, så finns testet Självskattning av krav och förmåga som du kan fylla i redan nu för att ha som underlag när du pratar med din chef.

Samtalet

Fokusera på det du tycker är viktigast att prata om.

Bra att börja med:
 • Stäm av agendan. Lägg till om du har egna punkter.
 • Dela tankar och förväntningar på samtalet.

Berätta om din nuvarande situation. Antingen helt fritt, eller utifrån resultatet av testet Självskattning av krav och förmåga – välj det som känns bäst för dig. Huvudsaken är att din chef får en tydlig bild av din arbetssituation just nu.

Arbetsgivaren ska enligt lag göra anpassningar som är skäliga och möjliga i arbetet om det finns risk för ohälsa eller skador. Målet är att ta tillvara den arbetsförmåga du har utan att riskera din hälsa.

Förslag på frågor att ta upp med din chef:

 • Kan din arbetssituation förändras eller anpassas på något sätt som vore bra för dig?
 • Vad kan du själv göra så att det fungerar bättre för dig i arbetet och i ditt liv?

Arbetsplatsens fysiska utformning

 • Möjlighet att jobba i en lugn miljö utan onödiga intryck eller andra människor runt omkring.
 • Tillräckligt med utrymme för att genomföra arbetsuppgifter på ett ergonomiskt sätt.
 • Stol och skrivbord i rätt höjd.

Arbetsuppgifternas utformning

 • Minimera tung manuell hantering.
 • Minimera långvarigt arbete i samma position, som till exempel framåtböjd, armar ovanför axelhöjd, knästående.
 • Pauser för fysisk återhämtning.

Arbetsteknik

 • Öka kunskap om ergonomiska arbetssätt.
 • Skapa påminnelser för att checka av aktuell arbetsställning.
 • Tydliga säkerhetsrutiner, checklistor eller annat fysiskt stöd.

Utrustning och hjälpmedel

 • Ändamålsenliga arbetsredskap och hjälpmedel.
 • Väl fungerande maskiner och utrustning.
 • Digitala hjälpmedel som stödjer arbetsuppgiften.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Samarbeten

 • Tydligt definierade arbetsuppgifter i olika samarbeten.

Regler och rutiner

 • Konkretisera tysta regler och normer, hur vi vill vara mot varandra.
 • Tydliga spelregler när det gäller feedback, daglig kommunikation och kommunikation vid konflikter.
 • Rutiner och regler för digital kommunikation som till exempel mobilfria möten, vilka kanaler som ska användas när och hur tillgängliga vi förväntas vara utanför arbetstid.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsuppgifternas utformning

 • Tydligt definierade arbetsuppgifter.
 • Tillräckligt med tid för att genomföra och avsluta arbetsuppgifterna.
 • Avsatt tid för annat utöver själva arbetsuppgifterna.

Arbetsteknik

 • Tydligt schema, rutiner, checklistor eller annat kognitivt stöd.
 • Möjlighet att arbeta med en uppgift i taget.
 • Möjlighet att växla mellan uppgifter som kräver olika mycket koncentration.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsinnehåll och arbetsmängd

 • Regelbunden avstämning av arbetsbelastning.
 • Regelbunden avstämning av prioritering av arbetsuppgifter.
 • Delat ansvar för arbetsuppgifter.

Återhämtning

 • Möjlighet till korta pauser och längre raster under arbetspasset.
 • Schema och arbetstid som möjliggör tillräcklig återhämtning.
 • Arbeta med en uppgift i taget.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Arbetsplatsens fysiska utformning

 • Möjlighet att jobba i en lugn miljö utan onödiga intryck eller andra människor runt omkring.
 • Tillräckligt med utrymme för att genomföra arbetsuppgifter på ett ergonomiskt sätt.
 • Stol och skrivbord i rätt höjd.

Arbetsuppgifternas utformning

 • Minimera tung manuell hantering.
 • Minimera långvarigt arbete i samma position, som till exempel framåtböjd, armar ovanför axelhöjd, knästående.
 • Pauser för fysisk återhämtning.

Arbetsteknik

 • Öka kunskap om ergonomiska arbetssätt.
 • Skapa påminnelser för att checka av aktuell arbetsställning.
 • Tydliga säkerhetsrutiner, checklistor eller annat fysiskt stöd.

Utrustning och hjälpmedel

 • Ändamålsenliga arbetsredskap och hjälpmedel.
 • Väl fungerande maskiner och utrustning.
 • Digitala hjälpmedel som stödjer arbetsuppgiften.

Fler tips på arbetsanpassningar hittar du under Arbetsanpassningar i Veta mer.

Summera samtalet och det ni kommit överens om så att du känner dig säker på vilka arbetsanpassningar och stöd ni ska pröva, och under vilken tidsperiod.

Nästa steg

 • Bestäm nästa steg och boka eventuellt in ett nytt möte

Dokumentation

 • Bestäm hur ni delar dokumentationen från mötet, om någon behöver informeras (arbetsgrupp, kollegor, facklig), och i så fall vilken information.

Reflektera

 • Reflektera och utvärdera samtalet tillsammans.

Efter samtalet

Reflektera och planera framåt, ensam eller tillsammans med den du hade med dig som stöd.

Att göra:
 • Fundera över om du fick fram det du ville och behövde.
 • Planera för det du tagit på dig att göra.
 • Efter en tid, fråga din chef hur det går med det ni bestämt.

Skriv ut sidan